Přátelská podnikatelská prostředí (kluby), ve kterých podnikatelé vzájemně spolupracují, pomáhají si k novým kontaktům a zakázkám díky doporučení a sdílí své zkušenosti informace a znalosti. V tomto prostředí je možné vybudovat kvalitní a dlouhodobé obchodní vztahy, obklopit se kvalitními dodavateli, získávat nové zákazníky, získávat cenné informace a čerpat z praktických zkušeností dalších podnikatelů.

Obrovskou předností je velká úspora času, kdy na jednom místě v jeden čas lze řešit všechny podnikatelské záležitosti. Systém BforB umí měřit výsledky a díky tomu se aktivita na BforB stává efektivní a jasně měřitelnou. 

  • Pouze 1 firma zastupuje 1 obor trhu, tzn. v klubu se setkává 25 podnikatelů z 25 různých oborů bez konkurence
  • Pravidelná setkání každé 2 týdny za účelem budování kvalitních a dlouhodobých obchodních vztahů, ze kterých se stává nový zdroj doporučení a zákazníků
  • Každý člen má za sebou průměrně 250 podnikatelských kontaktů, cílem je vzájemné otevření nových možností pro doporučení a obchodní příležitosti v unikátním trhu, který tvoří 7500 kontaktů všech členů klubu
  • Cílem je vést klub prostřednictvím Výkonného týmu z řad členů klubu pro zajištění plnění potřeb samotných členů

Jak funguje franchisingová spolupráce s BforB?

Na úvodních osobních setkáních je důležité, abyste se co nejvíce dozvěděli o konceptu BforB a byli si jistí, že vás tento druh podnikání zajímá a dokážete v tomto oboru podnikat.

Pomůžeme vám zpracovat obchodní, finanční a marketingové plány, seznámíme vás s franchisingovou smlouvou.

Celou naši spolupráci zahájíme úvodním teoretickým a praktickým workshopem, kde vás naučíme provozovat a budovat koncept BforB.

Prvních 6 měsíců budeme v častém kontaktu, abyste se měli o koho opřít. Budeme vás podporovat, radit vám, budeme k dispozici pro vaše konzultace a budeme vás navštěvovat na vašich klubech BforB.

Jakmile budete mít za sebou úspěšný start, budete součástí franchisingové sítě BforB a bude využívat standardních výhod dohodnutých v naší smlouvě.

Opřít se můžete o registrovanou ochrannou známku Business for Breakfast, právní ochranu společnosti, vlastní informační systém, rozsáhlou online knihovnu s aktuálními informacemi, návody, rady a tipy k podnikání BforB, webové stránky, kompletní branding, kompletní fakturace za všechny členské příspěvky, příležitost účastnit se různých vzdělávacích aktivit v rámci franšízy, konzultace s vedením vaší franšízy a mnoho dalšího.