Manažer klubu BforB

Manažer klubu využívá konceptu BforB jako svoji obchodní marketingovou strategii. Využívá ji pro svůj okruh kontaktů a díky BforB systému si tak zněkolikanásobí obrat plynoucí z již existujícího okruhu svých zákazníků.

Jak to funguje:

BforB předá a naučí Manažera klubů strategii a systém podnikatelských klubů BforB, které následně Manažer klubů postaví na základě vlastního okruhu kontaktů a tento klub/kluby vede. Díky systému BforB, kdy maximálně zefektivní spolupráci se svými stávajícími kontakty, se tak Manažer klubů dostane k novým doporučením, zakázkám a novým obchodním příležitostem právě od svých vlastních kontaktů, které již kolem sebe má.

Pro zněkolikanásobení potenciálu vlastních kontaktů může Manažer klubů postavit a vést až tři kluby BforB.

Aby systém pro Manažera klubů fungoval, je zapotřebí vést kluby v souladu s prověřeným systémem BforB. Manažer klubů získá od BforB know-how marketingové strategie BforB a  v jeho aktivitách mu bude oporou a vedením Oblastní ředitel BforB.

Cíl:

Funkční klub Business for Breakfast se 30 členy

Výhoda funkce Manažera klubu:

  • jste součástí klubu Business for Breakfast a ještě jste za to placeni
  • management klubu nevyžaduje velké úsilí ani časovou náročnost a je možné je skloubit s běžnými aktivitami obchodních jednání vašeho současného podnikání
  • váš klub BforB podporuje a navyšuje obchodní příležitosti zejména pro vaši firmu
  • získáte mnohonásobně větší potenciál obchodních příležitostí a kontaktů díky vašemu vlastnímu okruhu lidí, které již kolem sebe máte
  • nemusíte si pořizovat licenci Business for Breakfast

Odměna:

Odměnou Manažerovi klubů musí primárně být mnohonásobné navýšení zakázek prostřednictvím doporučení a referencí díky aplikaci systému BforB do jeho vlastní sítě kontaktů a dále nové zakázky prostřednictvím nových kontaktů, se kterými se bude mít příležitost prostřednictvím mítinků BforB a členů klubů setkat.

Nicméně vážíme si spolupráce s každým kvalitním člověkem, který podpoří spolupráci ve své lokalitě mezi podnikateli na principech POZNÁNÍ, POROZUMĚNÍ a DŮVĚRY a přispívá tak společně s BforB ke zkvalitnění podnikatelského prostředí a kultury v České republice. Jako poděkování za tuto aktivitu náleží Manažerovi klubů odměna – provize z každého uzavřeného a obnoveného členství.

Čím větší kluby budou, tím větší potenciál pro doporučení a reference, které se obrací v byznys v klubu pro každého člena je. Čím více členů, tím více kvalitních kontaktů, tím větší je okruh kvalitních lidí, se kterými se dá dělat byznys. Čím větší klub, tím je skupina silnější a vytváří větší potenciál pro doporučení, nové zákazníky a byznys.

Pro více informací o spolupráci formou Manažera klubu kontaktujte náš tým na 608 066 363 nebo e-mailu dotazy@bforb.cz